Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Statuter från svenska medeltida provinsialkonsilier 1506

Vid de olika provinsialkoncilierna från mitten av 1200-talet och framåt utfärdade man provinsialstatuter. Dessa innehöll bestämmelser om olika aspekter av kyrkolivet och om sanktioner om man inte följde bestämmelserna.

Med tiden växte dessa bestämmelser till en förvirrande och oöverskådlig massa ”full av svårigheter och stötestenar”, som ärkebiskopen Nicolaus Ragvaldi sedermera framhöll. På uppdrag av ärkebiskopen 1441 gjordes därför en sammanställning, ett kompendium, över hela materialet. Detta spreds i avskrifter, men det enda exemplar som bevarats till våra dagar är från 1506. Detta inleds av ett alfabetiskt register till innehållet, och är försett med marginalglossor beträffande olika enskildheter som hänvisar till de officiella samlingar av medeltida katolsk sedvana och rätt som ingår i Corpus Iuris Canonici.

Detta kompendium har hittills fått ligga outgivet och praktiskt taget outnyttjat; detta troligen eftersom det, och särskilt dess marginalglossor, ställvis är synnerligen svårtolkade. Att handskriften nu föreligger i en fullständig transkription av doc. Sigurd Kroon innebär därför att den historiska forskningen får tillgång till nytt, viktigt material från svensk medeltid. I den föreliggande utgåvan ingår också ett fullständigt faksimil av hela manuskriptet.

Kompendiet trycktes 1525, dock i en form som vad dispositionen beträffar delvis avvek kraftigt från den bevarade handskriften och uppenbarligen utan vare sig register eller marginalglossor. Detta tryck är förlorat, men existerade ännu i början av 1700-talet då Christian Nettelbladt lät det ingå i band 2 av Schwedische Bibliothec 1728. Även detta tryck återges i föreliggande utgiva, dock omdisponerat enligt handskriftens textföljd och presenterat som parallelltext till denna för att underlätta jämförelser.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
seo.wenlink.com 售卖中
Artos & Norma