Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Heliga rum i dagens Sverige – SVENSKT GUDSTJÄNSTLIV 2008

,

Vad kan man mena med ett heligt rum? Kan man tala om heligt rum? Vad gör ett rum heligt? Hur ser förhållandet mellan estetik och funktion/liturgi ut? Vilken teologi speglar det heliga rummet? Vilken kyrkosyn kan avläsas? Vilka behov svarar rummet mot? Hur förhåller sig traditionellt tänkande om kyrko- och mötesrum i Sverige till nyetablerade rörelsers tankar om vad som krävs av ett gudstjänstrum enligt deras traditioner? Präglas gudstjänstrummet av mysteriet, av predikan och sakramentsförvaltning, av bön och lovsång eller ses det som en vanlig lokal, som kan tas i anspråk för olika aktiviteter som musik, drama, dans, bjudningar och försäljning? Var går gränsen för vad man kan göra i ett rum som skall tjäna avskildhet, tillbedjan och helighet? Sådana frågor aktualiseras i denna bok. Här behandlas skilda aspekter på heliga rum i svenskkyrkliga, romersk-katolska, frikyrkliga, ortodoxa, judiska och muslimska traditioner med särskild betoning på förhållandena i Sverige. författarna Hedvig Brander Jonsson, fil. dr, docent, universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet Britt-Inger Johansson, fil. dr, docent, universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet Sune Fahlgren, teol. dr, direktor för Bildas studiecenter i Jerusalem Michael Ellnemyr, doktorand i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, samordnare för profilområdet Ortodox bildning och kultur vid Studieförbundet Bilda Bo Grandien, fil. dr, professor em. i konstvetenskap vid Stockholms universitet Jan Hjärpe, fil. dr, professor em. i islamologi vid Lunds universitet Göran Larsson, fil. dr, docent, bitr. universitetslektor i religionshistoria vid Göteborgs universitet

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
No input file specified.
Artos & Norma