Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Att göra Guds ord verkligt – En festskrift till biskop Biörn Fjärstedt

Född och uppvuxen i Norrköping och akademiskt fostrad i både Lund och Uppsala, är Biörn Fjärstedt likväl endast den andra biskopen i Visby som också vigts till präst för stiftet. Hans anknytning till den gotländska kyrkliga verkligheten är därför sedan mer än femtio år stark och djup. Kyrkan är också, enligt biskop Biörns uppfattning, alltid lokal. ”Ingen människa bör bo i en by utan tempel”, som han själv ofta framhållit. Ändå kom Biörn Fjärstedt att bli en av våra inter­ nationellt bäst orienterade biskopar, inte bara genom sina åtta år som teologisk lärare i Sydindien utan också som författare till flera böcker om utomeuropeisk teologi. Till det skall också läggas att Visby stift under hans biskopstid tog de första stegen mot att bli Svenska kyrkans stift också för församlingarna i utlandet. Hela Biörn Fjärstedts gär­ning, som nytestamentlig exeget, som missionsdirektor, som biskop – också de många engagemangen under emeritustiden – har burits av en tydlig vision av kyrkan som världens sakrament. Denna festskrift, som tillkommit med anledning av biskop Biörns 80­årsdag, uppmärk­sammar genom sina mångskiftande bidrag den stora spännvidden i hans arbete för denna kyrkas och den kristna trons fortlevnad, men också alldeles särskilt platsen för hans biskopsgärning, Gotland.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
No input file specified.
Artos & Norma