Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

På helig mark – pilgrimen i historia och nutid

Vallfart är ett allmänreligiöst fenomen, som har studerats ingående inte minst av antropologer och sociologer, men mer sällan av teologer. I den kristna kyrkans historia har vallfart förekommit i alla tider om än i olika former. Från första början har vallfarten både sina kritiker och sina förespråkare. Under medeltiden hade den sin blomstringstid. Den kristna vallfarten blev utpräglat polycentrisk och fick därför karaktär av gigantiskt kontaktnät. Som sådant fick den en mycket stor – men ofta förbisedd – betydelse för skapandet av Europa som en kristen kulturkrets.

Reformationen innebar ett avbräck för vallfarten i de evangeliska områdena. Senare återkom den emellertid också här, till en början i internaliserad form med Bunyans Kristens resa som inspirationskälla och tanke-mönster. I våra dagar har pilgrimstrafiken blivit ett lika vanligt som svårtolkat fenomen i hela den kristna världen. En särskild fråga är naturligtvis vallfartens eventuella plats, både som tankefigur och praxis, i den evangeliska världen. Denna bok vill ge en överblick över vallfartens historia och tankeinnehåll till gagn för reflektionen över vallfartens plats också i evangeliskt kyrkoliv.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
seo.wenlink.com 售卖中
Artos & Norma