Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Om tron

Kan den kristna tron ha något att komma med i en värld präg­lad av ökande polarisering, katastrofala klimatförändringar, misstro och vilsenhet? Är det möjligt att hävda att kristen­domen förändrar allt? Att inför sådana utmaningar tala om Jesus som vägen till frälsning? I denna bok hävdar den finländske teologen Patrik Hagman att det inte bara är möjligt, utan nödvändigt. Det kräver att kristendomen än en gång lyckas med det som hållit tron levande i tvåtusen år – att utan att överge den tradition som format den, förnya sig och knyta an till nu­ tidens frågor och problem. Här ställs de klassiska kristna lärorna om skapelsen, syn­den, frälsningen och kyrkan i dialog med vår tids indivi­dualism, kapitalism och tilltagande nationalism. Kristen­ domens praktiker som dopet, nattvarden och bönen får belysa sexualitet, medicin, hälsa och kön. Speciellt viktig blir kyrkan, en annorlunda gemenskap som i tillbedjan, byggandet av gemenskap och i ett tjänande av världen ständigt strävar efter att bli en bild av Guds rike i världen.

”Med denna bok framträder Patrik Hagman allt tydligare som en av vår tids betydande ekumeniska teologer i Norden. Med sin uppväxt inom fri­ kyrkan, sin hemvist i den Finlands­ svenska lutherska kyrkan, och därtill sin djupa kännedom om såväl ortodox som katolsk teologi formulerar han en syntes som inte bara utmanar och för­enar. Den inspirerar till gudstjänst och lärjungaskap. Om tron är ett läsäventyr och en bild­ningsskrift. Stimulerande för tanken, uppbygglig för tron, vägledande i var­ dagen och inte minst – hoppfull om kyrkan.”  Ur Peter Halldorfs förord

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
Artos & Norma