Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Om Bibel 2000 och dess tillkomst

Denna studie följer tillkomsten av översättningen Bibel 2000. Studien innebär ett försök att teckna bakgrunden för och tillsättandet av Bibelkommissionen, den statliga utredning som mellan åren 1973 och 2000 arbetade med en fullständig nyöversättning av Bibeln. Det statliga utredningsuppdraget gör Bibel 2000 till ett världsunikt bibelöversättningsprojekt. I detta projekt engagerades såväl exegetisk expertis från hela Norden som den svenska författareliten.

Studien fokuserar särskilt på Bibelkommissionens översättningsenhet för Gamla testamentet, den så kallade GT- enheten. Genom en stor mängd efterlämnat material är det möjligt att följa tillkomsten av översättningen samt de idémässiga konsensuslinjer och konfliktpunkter som präglade översättarnas försök att lösa vissa översättningsproblem. De översättningsproblem som särskilt fokuseras i studien utgörs av vissa aspekter av Gamla testamentets bildspråk. Här sätts översättarnas förståelse av dessa problem in i en bred kontext, bestående av såväl samtida internationell exegetisk forskning som tidigare svensk bibelöversättningstradition. Genom att följa processen inom Bibelkommissionens GT- enhet visas hur översättarna förhåller sig till detta samt till sin egen förståelse av uppdraget.

Richard Pleijel är verksam vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Detta är hans doktorsavhandling i Gamla testamentets exegetik.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
Artos & Norma