Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Kyrkomusik – Svenskt gudstjänstliv 2012

Musiken utgör en av kyrkornas viktigaste kontaktytor med det omgivande samhället. De öppna dörrarna vid musikgudstjänst och konsert lockar besökare att delta i mötet mellan klingande musik och kyrkorummets symboler. Musikens närvaro vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets glädje och sorg, och i församlingar skapar inte minst sångens plats i ungdomsgrupper och körer utrymmen för evangelisation, nyfunna möten och vägar att närma sig kristen tro. Även för kulturen i stort har det kyrkliga musiklivet under decennier spelat en avgörande roll tack vare sin höga och jämna kvalitet. I dag pekar tydliga tecken på att kyrkomusiken står i ett intressant brytningsskede. Allt mer av 1900-talets starka men centraliserade kyrkomusik ger vika för en rik mångfald vad gäller musikens stil och genre, liturgins instrument och andliga inspiration, musikernas examina och nationalitet. I en sådan verklighet söker denna årsbok förena historisk fördjupning och nedslag i angelägen nutid med artiklar som diskuterar kyrkomusikens speciella kallelse mellan det konstnärliga och det teologiska området.

Författare:
Sverker Jullander, fil. dr, diplomorganist och professor i musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet
Johannes Landgren, fil. dr, diplomorganist och professor i orgelspel vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet
Mattias Lundberg, fil. dr, forskarassistent i musikvetenskap vid Uppsala universitet och raritetsbibliotekarie vid Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm
Jonas Lundblad, teol. kand., konsertorganist och doktorand i systematisk teologi, Lunds universitet
Lena Petersson, teol. dr, lärare och studierektor vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund
Gustaf Sjökvist, professor, hovorganist och f.d. domkyrkoorganist i Storkyrkan, Stockholm

Redaktörer för årsboken:
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, Lunds universitet
Jonas Lundblad, konsertorganist och doktorand i systematisk teologi, Lunds universitet

Redaktion:
Stephan Borgehammar, Anna J. Evertsson, Ragnar Holte, Jonas Lundblad, Sven-Åke Selander och Stina Fallberg Sundmark.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
No input file specified.
Artos & Norma