Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Kaplanen Herman Hedberg – Ett liv i tillbedjan och själavård

Det här är en biografi över en präst som aldrig predikade, som ingenting skrev och som verkade helt genom sin personlighet och sin förmåga att vinna människor för det gudstjänstliv som han själv värdesatte. Herman Hedberg var medlem av Societas Sanctæ Birgittæ, SSB, som såg som sin uppgift att levandegöra Birgittas andliga arv i det nutida kyrkolivet.

Genom sin historiska beläsenhet kunde Herman Hedberg fira mässan under rikare former än närmast tidigare generationer av präster. Genom detta och genom sitt sätt att leda liturgiska bönegudstjänster bidrog han till utformingen av gudstjänstlivet i Svenska kyrkan under 1900-talet.

Herman Hedberg föddes 1897 i det inre av övre Norrland, diakonvigdes 1922 och var sedan verksam som socialarbetare och sinnessjukvårdare. Han kom till Uppsala i slutet av 1930-talet för att studera och prästvigdes 1944. I Uppsala domkyrka ledde Herman Hedberg i årtionden vardagarnas morgonmässor och de dagliga bönegudstjänsterna.

Genom sin personliga påverkan kom fader Herman som han kallades att betyda mycket för åtskilliga, inte minst för blivande präster. I sitt umgänge med akademiker och andra visade han social begåvning långt innan begreppet var känt eller använt.

 

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
域名售卖
Artos & Norma