Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Inte bara kyrkans – Jesus i kulturen

Som kanske ingen annan i historien har Jesus från Nasaret tolkats på de mest varierande sätt och förknippats med de mest skiftande ideologiska uppfattningar. I konsten har Jesus framställts som både svart man och vit kvinna, politiskt har han förknippats med både höger och vänster och i religionens namn har han åberopats för att legitimera såväl strävanden för fred som för krig. Den här boken handlar om de stora variationer i tolkningen av vem Jesus var och vad han stod för som funnits i Sverige från mitten av 1800-talet till början av 2000-talet. När den lutherskt kristna enhetskulturen började lösas upp kring 1800-talets mitt och ersättas av en pluralistisk kultur innebar det inte bara att Svenska kyrkan förlorade sin roll som det ideologiska fundamentet i samhället. Det innebar också att det uppstod en mångfald av konkurrerande tolkningar och föreställningar om vem Jesus var och vad han ville – kristna såväl som icke traditionellt kristna. Bokens tyngdpunkt utgörs av tre studier som belyser hur Jesus tolkades och användes av tidiga svenska socialister, av författaren Dan Andersson och av den så kallade ungkyrkorörelsen i Svenska kyrkan. I bokens senare del diskuteras den senare utvecklingen under 1900-talet och de debatter som förts om hur Jesus får tolkas och användas med anledning av bland annat de omdiskuterade utställningarna Ecce Homo i Uppsala domkyrka 1998 och Uppenbar(a)t i Stockholms kulturhus 2006.

Tomas Fransson är teologie doktor i kyrkovetenskap.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
seo.wenlink.com 售卖中
Artos & Norma