Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Från tillsyn till främjande. Stiften i Svenska kyrkan och församlingsinstruktionerna 2000-2002

Inom Svenska kyrkan har man i församlingar och stift under senare år arbetat intensivt med s k församlingsinstruktioner. Dessa är en nyhet efter relationsändringen mellan kyrkan och staten. I denna studie har Per Hansson undersökt hur stiften tolkat bestämmelserna om församlingsinstruktioner och hur de arbetat med att hjälpa församlingarna att skriva sina instruktioner. I rapporten visas hur bestämmelserna om församlingsinstruktioner tidigt har omtolkats: från att vara teologiskt motiverade regeldokument och grundval för tillsyn över församlingarna till visionsdokument. Den teologiska motiveringen till instruktionerna har kommit i skymundan i jämförelse med ett visionsarbete i församlingarna. Stiftens inställning till sin roll att utöva tillsyn är ambivalent: man ser sig mer som stödjare än som kontrollant. Denna hållning överensstämmer med idéer från slutet av 1980-talet om hur myndigheter skall arbeta och går delvis stick i stäv med hur tillsyn uppfattas i stora delar av det svenska samhället idag.

I flera avseenden har arbetet med instruktionerna varit lyckosamt: i många församlingar har omfattande och djupgående samtal förts om teologiska frågor, särskilt vad Svenska kyrkan är till för (dess värdegrund). Så har en förskjutning skett från regler (organisationens from) till teologi (institutionens innehåll). Ett pågående samtal om teologiska frågor är enligt författaren en nödvändighet om inte Svenska kyrkans institutionskaraktär skall blekna bort.

PER HANSSON (f. 1944) är adj. professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet samt direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan. Hans forskning berör Svenska kyrkan, dess organisation, styrning och ledning ur skilda perspektiv. Tidigare har han bl a studerat förändringsarbete, jämställdhet, ledarskap och organisationskultur, allt inom Svenska kyrkan. Han är initiativtagare till den s k Kyrkledarhögskolan, ett magisterprogram vid Uppsala universitet.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
Artos & Norma