Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Från moderhuset till domkyrkan

De första diakonissorna vigdes 1855 och de första diakonerna 1902. Den tidiga diakonissverksamheten i Sverige organiserades inom ramen för så kallade moderhus. Moderhuset ansvarade för deras anställningar i samhälle, kyrka och på anstaltens egna institutioner och var deras trygghet vid sjuk- eller ålderdom. Diakonerna var friare i sin relation till sin utbildningsanstalt Diakonanstalten och kunde, till skillnad från diakonissorna, fortsätta som diakoner även om de gifte sig. Under större delen av perioden 1855–1999 har upptagningar, invigningar och vigningar av diakoner och diakonissor skett vid de olika diakonianstalterna. I den kyrkoordning som fastställdes av Svenska kyrkans kyrkomöte 1999 slås dock fast att vigning av diakoner – ordet diakonissa används inte i kyrkoordningen – skall ske i stiftens domkyrkor. Antagning och prövning av dem som skall vigas skall också ske i respektive stift. I denna avhandling lyfter författaren också fram faktorer utanför kyrkan som haft betydelse för synen på diakonatet och utvecklingen av vigningar av diakoner och diakonissor. En rad omständigheter, som långt ifrån alla är specifikt inomkyrkliga, har lett till den förändrade syn som fått till följd att vigningarna flyttats från moderhuset till domkyrkan.

Email a Friend About this Item

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
域名售卖
Artos & Norma