Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Förnyelse – förbistring – försoning

Sedan 1970-talet har den ekumeniska rörelsen resulterat i ett närmande mellan lokala kristna församlingar. Ekumeniska råd har bildats. Samverkan mellan olika samfunds församlingar har fördjupats och ibland lett till samgåenden. Försoning har kommit till stånd där klyftor skilde kristna med olika syn i frågor om kyrkans identitet och kultur från varandra.

Under samma tid har behovet av förändringar inom de kristna församlingarna, förnyelse, ansetts vara angelägen. Det har lett till spänningar och konflikter, förbistring, mellan grupper av människor med olika åsikter, vilket inte sällan har lett till nya församlingsbildningar och därmed nya utmaningar för det lokala ekumeniska arbetet. Olika sätt att möta dessa utmaningar redovisas i denna doktorsavhandling genom en undersökning av 100 potentiella eller fullt utvecklade konflikter på fem orter: Borås, Halmstad, Hjälmseryd, Oskarshamn och Uddevalla. Utifrån erfarenheter som gjorts där diskuteras fenomenet vitaliseringsrörelser, hur dessa kan bemötas och vilka konsekvenser det för med sig samt betydelsen av personliga relationer för att dämpa motsättningar och nå försoning.

Arne Olsson har en lång erfarenhet av arbete med lokal ekumenik i roller såsom officer i Frälsningsarmén, pastor i Evangeliska frikyrkan och församlingssekreterare i Svenska kyrkan. Förnyelse – förbistring – försoning. En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970– 2015 är hans doktorsavhandling i ämnet praktisk teologi vid Lunds universitet.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
Artos & Norma