Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Folkets kyrka – eller en kyrka för folket?

Kyrkans förhållande till stat och överhet, liksom hennes förhållande till folket, har genom hela kyrkohistorien varit ödesfrågor för kyrkan. Svenska kyrkan är starkt präglad av att under lång tid ha varit statskyrka. Sverige var länge ett enhetssamhälle där stat, kyrka och folk utgjorde en enhet där det ibland kunde vara svårt att utskilja det ena från det andra. Efter parlamentarismens genombrott har Sverige blivit ett mycket politiserat land, vilket också gäller kyrkan. De som innehar den egentliga makten är – trots kyrkans skiljande från staten – riksdagens stora partier. I så motto har Svenska kyrkan blivit folkets kyrka, ägd av folket, och som sådan en spegelbild av de rådande folkopinionerna.

aKF:s årsbok 2010 problematiserar detta förhållande och pekar på hur kyrkan återigen bör och skulle kunna bli en kyrka för folket, en kyrka fast rotad i historia och tradition som kommer med ett glatt budskap som vill förändring.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
seo.wenlink.com 售卖中
Artos & Norma