Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Var Sveriges sak också kyrkans? Svenska kyrkans utrikespolitiska aktivitet 1930–1945 En tidslägesorienterad analys

Birgitta Brodds avhandling Var Sveriges sak också kyrkans? är ett försök att klarlägga och utreda den Svenska kyrkans sätt att agera i utrikespolitiska frågor under åren 1930–1945 med särskild tonvikt på
förhållandet till Tyskland och England. Författaren arbetar utifrån tre huvudfrågeställningar: Hur såg relationerna i utrikespolitiskt avseende ut mellan Svenska kyrkan å ena sidan och Sveriges riksdag och regering å andra sidan? Varför, i vilka frågor och vid vilka tillfällen lade sig de tyska och engelska regeringarna i den Svenska kyrkans agerande? Hur såg det svenska utrikesdepartementet på Svenska kyrkans utlandsrelationer, fanns där ett spännings- eller samverkansförhållande i de frågor de gemensamt hade att handlägga?
Boken ger också en samtida bild av mentalitetsläget inom områdena politik, kultur och kyrka och presenterar tillsammans med en genomgång av de aktiva biskoparnas herdabrev en granskning och analys av hur delar av Svenska kyrkans prästerskap kunde anamma den icke-kristna nationalsocialismen. Resultaten presenteras i en omfattande avslutande analys som ger intressanta inblickar i ett stycke modern svensk historia.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
seo.wenlink.com 售卖中
Artos & Norma