Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Nationen så in i Norden – Festskrift till Torkel Jansson

Professor Torkel Jansson närmar sig den lagstadgade pensionsåldern. Med denna festskrift – Nationen så in i Norden – firas och uppmärksammas hans framgångsrika och uppskattade forskar-, lärar- och folkbildargärning, som på allvar inleddes med disputationen vid Uppsala universitet 1982. I boken skriver hans före detta doktorander om ämnen som på olika sätt kan kopplas till Janssons akademiska verksamhet. I 18 texter behandlas bland annat de övergripande dragen i hans forskning, seminariets betydelse för det kritiska vetenskapliga samtalet, den komparativa metodens fördelar samt den nationella och nordiska identitetens innebörd, förändring och förhållande till 1800-talets klassmotsättningar. Därtill dryftas relationen mellan styrande och styrda i det tidiga 1800-talet, etablerandet av ”Skandinavien” som ett historiskt och politiskt begrepp vid ungefär samma tid och framväxten av nya offentligheter under den tidsperiod som ibland, särskilt av Torkel Jansson, har beskrivits som en övergångsfas – eller ett ”sprängfullt tomrum” – mellan de feodala och kapitalistiska samhällsformerna.

Email a Friend About this Item

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
seo.wenlink.com 售卖中
Artos & Norma