Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Mer än tecken – Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar

På vilket sätt beskrivs och tolkas människors kroppar i kristen liturgi? Traditionellt har man utgått från vad text och musik säger, försökt tolka orden och symbolerna. Men vad händer om man istället ser liturgin som en händelse, undersöker vad som sker mellan människor och deras kroppar, med hjälp av teorier som rör fenomenologi och performance?

Avhandlingens konkreta utgångspunkt är kyrkospelet, något som varken är traditionell gudstjänst eller teater. Utifrån ett kyrkospel, som baserar sig på en romansvit av Kerstin Ekman, besvarar författaren frågeställningen. Hon går igenom de synsätt som finns kring kroppslighet i gudstjänstsammanhang. Lyfter fram semiotiken i liturgiken, prövar att sätta symbolerna i fokus, hämtar inspiration från iscensättning inom teater och estetik, undersöker sambandet mellan språk, rum och kroppar, gör en djupdykning i Maurice Merleau-Pontys fenomenologi och fäster vår uppmärksamhet på den spännande vändning som teaterkonsten genomgått under det senaste halvseklet.

Undersökningen utmynnar i uppslag till en förändrad förståelse av kroppen och ett performativt synsätt, pekar på det specifika i genren liturgisk dramatik och uppmanar oss att se på människors kroppar i gudstjänsten som något mer än tecken.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
No input file specified.
Artos & Norma