Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Lokal kyrklig identitet

Denna avhandling handlar om kyrkans identitet. I fokus står frågor om hur kyrkan framträder som en social kropp på församlingsnivå. Författaren har genomfört en ecklesiologisk fältstudie i Svenska kyrkan i Flemingsberg och mot bakgrund av ett omfattande källmaterial studerar han hur den sociala kropp ser ut som kommer till uttryck. Vad är det för förståelse av vad det är att vara kyrka som framträder?

Läsaren får inledningsvis ta del av teologiska reflektioner om kyrkans identitet. Författaren utvecklar en förståelse av kyrkans identitet som en identitet in-via. Kyrkan är en social kropp, på väg från Jesu liv, död och uppståndelse, på väg mot Guds rikes slutliga genombrott vid Kristi återkomst. I avhandlingen utarbetar författaren användbara analysbegrepp för att studera och analysera den lokala kyrkan. Organisationsteori förenas med teorier om hur kollektiv identitet tar sig uttryck i sociala rum och genom identitetsformande praktiker. Författaren visar hur den lokala kyrkan beskriver sig själv och hur den sociala kropp ser ut som kommer till uttryck i, bland annat, byggnader, gudstjänster och verksamheter. Studien resulterar i en dynamisk och nyanserad beskrivning av den lokala kyrkan som ger en fördjupad förståelse för hur Svenska kyrkans identitet kan ta sig uttryck på lokal nivå. Avhandlingen är ett konkret exempel på hur församlingens liv och verksamhet kan utgöra utgångspunkt för konstruktiv teologisk reflektion. Den bidrar därför med ökad kunskap om kyrkan som en teologisk och social aktör och har relevans för kyrkor och samfund som vill ägna sig åt konstruktiv självreflektion.

Jonas Ideström (f. 1968) är präst i Svenska kyrkan och verksam vid Teologiska institutionen, Uppsala Universitet. Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg är hans doktorsavhandling i ämnet kyrkovetenskap.

En studie av implicit ecklesiologi med exemplet
Svenska kyrkan i Flemingsberg

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
Artos & Norma