Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Kristi kropp och Guds folk. En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942–2000

Vad är det att vara kyrka? Ofta använder vi de bibliska bilderna för kyrkan och säger att kyrkan är Kristi kropp eller kyrkan är Guds folk. Men vad lägger vi in i de bilderna? Om vi säger att kyrkan är Guds folk, menar vi då att kyrkan skall ses som en monarki, med Gud som härskare på tronen, prästen som därnäst i rang, i predikstolen, och folket som de som skall lyssna och lära och ta emot? Eller är gudsfolket ett folk som tillsammans är på vandring genom livet, som tar ansvar för skapelsen och som under vandringen lever i gemenskap med varandra, som avbryter för att fira måltid och hämta ny kraft ur sakramentet? Vad är det för tankar om kyrkan som gudstjänsten förmedlar? Är kyrkan mest en gemenskap eller en hierarki? Sitter var och en ensam i bänken eller är alla delaktiga? Finns det en gemenskap i församlingen, och finns det någon närhet till Gud? I Kristi kropp och Guds folk analyseras Svenska kyrkans huvudgudstjänster med avseende på kyrkosynen. Vilken kyrka är det som träder fram för den som firar gudstjänst med församlingen, och hur förhåller sig den kyrkan till de bibliska bilderna av kyrkan? Två tiders högmässa analyseras och jämförs, den som firades från 1942 och den som firats sedan 1986 och som gäller idag. Två huvudmaterial studeras i denna avhandling om ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster: texterna i böner, lovsånger och bekännelser som används i gudstjänsten och svaren på två enkäter om hur gudstjänsten i praktiken gått till. Undersökningarna från 1965 och 1997 ger tillsammans med kyrkohandböckerna viktiga svar på frågan om kyrkosynen i gudstjänsten. Karin Oljelund är forskare vid Teologiska institutionen vid Uppsala Universitet och kyrkoherde i Gustavsberg-Ingarö församling. Kristi kropp och Guds folk. En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942–2000 är hennes doktorsavhandling i ämnet kyrkovetenskap

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
Artos & Norma