Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

Förtröstans hermeneutik – Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbearbetningens problematik

De föreställningar om kristen tradition som förutsätter ett nära samspel med det omgivande samhället, dess kultur och tänkande, riskerar att osynliggöras i dagens moderna Sverige. Det här hör samman med en fortsatt sekularisering men också med att andra föreställningar om tradition uppstår i ett tilltagande pluralistiskt samhälle. Förändringarna väcker frågor om huruvida det är möjligt att återskapa en plats för kristen tradition i samtiden på så sätt att kristen tro fortsatt förmår ge ett meningsfullt bidrag också in i det offentliga. Vilka resurser för ett sådant återskapande finns i så fall att hämta i luthersk tradition?

I den här boken diskuteras hur teologen och ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866–1931) hanterar en motsvarande religiös brytningstid. Genom att intressera sig för Martin Luthers förtröstansreligion snarare än för luthersk lära identifierar Söderblom redskap för att bearbeta kristen tradition så att den förmår svara upp emot sin samtids utmaningar.

Med hjälp av nutida teologiskt tänkande fördjupas sedan först.elsen av Söderbloms traditionsbearbetning. Med utgångspunkt i den förtröstanshermeneutik som därigenom framträder blir det också möjligt att belysa förutsättningar för en nutida traditionsbearbetning.

Email a Friend About this Item

No form?
Install the cformsII plugin' .
Available here

Stay Informed

Logga in för att skriva en recension

Logga in på ditt konto via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Håll koll på dina favoriter för framtida inköp.

För att använda dig av den här funktionen, logga in via formuläret nedan.

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig
No input file specified.
Artos & Norma