Logga in på ditt konto

Har du inget konto än? Skapa ett

Jag har tappat mitt lösenord. Kan ni maila det till mig

Letar du efter något särskilt?

Sök på titel, författare, redaktör etc.

 • Nya böcker

  • Maria, en livsberättelse
  • Den ortodoxa tron
  • Nathan Söderblom och hans tid
  • Liknelser och Läsningar
  • Destination Rotterdam
  • Peter Lorenz Sellergren – En småländsk väckelsepräst
  • Som en Skatt – Predikningar av Wilfrid Stinissen
  • Om Pingströrelsen – Essäer, översikter och analyser
  • Högkyrklighet och kyrkopolitik – Kretsen kring Svensk Luthersk Kyrkotidning
  • Apologierna och martyriet
  • Gudstjänsten – platsen för växt och fördjupning
  • Möten och minnen
  • Laga världen – med ickevåld, medkänsla och andra verktyg
  • Den helige Franciskus levnadshistoria
  • Legenden om Barlaam och Joasaf
  • Jesus med judiska ögon
  • På helig mark – pilgrimen i historia och nutid
  • Symbolon – om samspelet mellan tro, förnuft och handling
  • Hymnerna om tron
  • Josef – om Jesu far i Bibeln och den kristna traditionen
  • Sankt Brendans sjöfärd
  • Läran om den helige Ande hos Gregorios av Nyssa
  • Tito Colliander – Hela serien
  • Bevarat
 • Nyheter från Artos

  Nathan Söderblom och hans tid

  Nathan Söderblom (1866–1931) var under 1900-talets tre första decennier en av Västerlandets mest fascinerande och inflytelserika gestalter, internationellt betydande både som religionshistoriker, teolog och kyrkoledare. Han etablerade »det heliga« som religionens grundbegrepp och han inledde en ny tid i kyrkornas förhållande till varandra genom det ekumeniska mötet i Stockholm 1925. Alltifrån första världskrigets början engagerade han sig outtröttligt för fred och humanitär hjälp och tilldelades för detta Nobels fredspris 1930. Detta är den första vetenskapliga biografi som skrivits om Nathan Söderblom. Här behandlas och bedöms allt väsentligt i hans skriftliga produktion och kyrkliga verksamhet. Hans livsverk inordnas i sin tids vetenskapliga och allmänkulturella diskussionsläge, och hans betydelse för sociala, politiska och kyrkliga förhållanden klargörs. Resultatet är en levande bild av hela denna brytningstid, som den framträdde för hans vakna blick. Författaren Teol. dr. Dietz Lange är professor em. i systematisk teologi vid universitetet i Göttingen, Tyskland.

  Läs mer »

  Högkyrklighet och kyrkopolitik – Kretsen kring Svensk Luthersk Kyrkotidning

  Gottfrid Billing (1841–1925) var det sena 1800-talets kanske mest inflytelserike kyrkoman i Sverige och dessutom riksdagspolitiker. Tillsammans med en krets ur lundahögkyrkligheten förnyade han luthersk kyrkosyn och kyrkopolitik på ett sätt som blev inflytelserikt både i Svenska kyrkan och i Sveriges riksdag. Svenska kyrkans »lutherska« identitet skulle stärkas liksom dess plats i civilsamhället. Teologisk folkbildning, nya verksamhetsformer och ett gudstjänstliv på den »lutherska« bekännelsens grund var några av redskapen. Den linje som Billing och hans krets drev blev för många präster och kyrkotrogna grupper ett svar på de utmaningar som frikyrkligheten, folkrörelserna och industrialiseringen medförde. Inspirationen till den nya kyrkliga syntesen kom från Tyskland. Genom att undersöka teologins praktiska konsekvenser hos Gottfrid Billing och hans krets frilägger denna bok en för Sverige långsik- tigt betydelsefull kyrkopolitisk syntes och internationell orientering. Kretsens centralgestalter utgjordes av Gottfrid Billing (1841–1925), S. L. Bring (1826–1905), N.J.O.H. Lindström (1842–1916) och Andreas Berggren (1844– 1906), vilka alla tillhörde den s.k. lundahögkyrklighetens yngre generation. Billing blev biskop i Västerås (1884–98) och Lunds stift (1898–1925), Lindström biskop i Växjö stift (1894–1916) medan Bring ungefär samtidigt blev professor i praktisk teologi i Lund (1886–97). Billing var även riksdagsman och en av riksdagshögerns ledande personligheter åren före och efter sekelskiftet 1900. Andreas Berggren, som var kretsens entreprenör, verkade som kyrkoherde, hovpredikant och opinionsbildare. Torbjörn Aronson, f. 1963, är teol.dr. i kyrkohistoria och fil.dr. i statsvetenskap, och har forskat och undervisat vid olika universitet och högskolor under snart 30 års tid. Hans kyrkohistoriska forskning har bl.a. behandlat ungkyrkoledaren Manfred Björkquist och hans nätverk, och olika pingstkarismatiska rörelser i Sverige.

  Läs mer »

  Tidningen Dagen recenserar Jesus med judiska ögan

  Utmärkt om judisk Jesusforskning …

  Läs mer »

 • Artos på Facebook

Links:nike air max pas cherlouboutin femmelouboutin pas cherair max pas chernike air max pas cherchristian louboutin pas cherChristian Louboutin Pas Chernike blazer soldesPolo Ralph Laurenwildstar gold
Artos & Norma